Personvernerklæring

For å forklare hvordan Immediate Connect administrerer brukernes personvern, har vi laget en personvernpolicy som gir detaljer om all informasjon du trenger å vite.

På Immediate Connect-nettstedet, som er tilgjengelig fra URL-en til immediate-connect.club, setter vi høy prioritet på å opprettholde personvernet til våre brukere. For å forklare hvordan Immediate Connect håndterer brukernes personvern, har vi laget en personvernpolicy som gir detaljer om all informasjon du trenger å vite på en grundig, men enkel måte når det gjelder dataene som vi samler inn og måten vi bruker den på.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller merknader om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte oss via kontaktsiden på Immediate Connect-nettstedet.

Følgende retningslinjer for personvern gjelder kun for aktivitetene vi utfører på nettet. Det gjelder kun for våre brukere av nettstedet og informasjonen de deler eller samler inn via Immediate Connect-nettstedet.

Samtykke til denne personvernerklæringen

Ved å bruke Immediate Connect-nettstedet, gir du nå ditt informerte samtykke til våre retningslinjer for personvern og samtykker i å overholde vilkårene. Hvis du ikke er enig, foreslår vi at du slutter å bruke Immediate Connect-nettstedet fra dette punktet.

Definisjoner

For å sikre at du forstår hvilke vilkår du samtykker i, har vi gitt en ordliste med de bestemte juridiske vilkårene som brukes i dette dokumentet, som er knyttet til databeskyttelse og -håndtering.

Hvilken informasjon samler Immediate Connect inn?

Når vi ber deg om å oppgi personlige opplysninger eller informasjon, vil vi alltid forsøke å tydelig skissere årsakene til at du blir bedt om å oppgi det i det øyeblikket du blir bedt om å gjøre det.

De personlige opplysningene du blir bedt om å oppgi, og grunnene til at du blir bedt om å oppgi dem, vil bli klargjort for deg på det punktet vi ber deg om å oppgi dine personlige opplysninger.

Vær oppmerksom på at mens Immediate Connect er datakontrolleren for dette nettstedet, er det ikke dataprosessoren. I stedet sendes dataene dine til en tredjepartsmegler når du registrerer en konto hos oss. Megleren som automatisk er tildelt deg av vår plattform blir databehandleren og får i oppgave å passe på og behandle dine data fra det tidspunktet.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til din tilordnede megler.

Hvordan bruker Immediate Connect informasjonen din?

Fra å gjøre oss i stand til å kommunisere feilfritt med deg når du trenger det for å forbedre din opplevelse på nettstedet drastisk, er det et bredt spekter av måter som Immediate Connect bruker informasjonen du deler med oss. Her er noen av de viktigste måtene vi bruker personopplysningene dine på:

Bruk av informasjonskapsler på Immediate Connect

I likhet med nesten alle andre moderne nettsteder, bruker Immediate Connect informasjonskapsler. Dette er en form for online teknologi som lagrer data om brukerne som besøker nettstedet. Deretter bruker vi disse dataene til å skape en forbedret, tilpasset online opplevelse for våre brukere basert på hva de liker mest og ønsker å se mer av, samt hva de ønsker å se mindre av.

Brukere har alltid muligheten til å velge bort bruk av informasjonskapsler ved å deaktivere deres funksjonalitet i innstillingen av sine nettlesere. Å velge bort kan imidlertid drastisk redusere opplevelsen av å bruke nettstedet vårt og kan gjøre noen deler av det utilgjengelig for deg.

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler som brukes og formålet med dem.

Tredjepart

På tvers av Immediate Connect-nettstedet kan vi ha hyperkoblinger, tilknyttede lenker eller annonser fra relevante tredjepartsnettsteder. Det er viktig å merke seg at denne Immediate Connect Personvernerklæringen ikke gjelder for tredjeparts annonsører eller nettsteder som vises på nettstedet vårt.

Derfor anbefaler vi at du leser de respektive personvernreglene til den aktuelle tredjeparten for mer spesifikk informasjon om hvordan nevnte tredjepartsnettsted opererer og bruker dine data. Personvernerklæringen vil sannsynligvis inneholde dyptgående detaljer om personvernpraksisen og instruksjoner om hvordan du velger bort ting som informasjonskapsler.

Lagring av personopplysninger

Immediate Connect ikke oppbevare noen av personopplysningene til sine brukere på sine servere. Alle slike data som samles inn blir sendt til en tredjepartsmegler etter kontoregistrering. Meglerhuset kan oppbevare og behandle dine opplysninger så lenge deres tjenester krever, i samsvar med det respektive selskaps retningslinjer for personvern, GDPR og annen personvernlovgivning som måtte gjelde.

Beskytter brukerdata

Nettstedet Immediate Connect bruker toppmoderne sikkerhetstiltak for å sikre at dataene våre kunder deler med oss er trygge. Vi videreformidler ikke personlig informasjon om våre kunder til uautoriserte tredjeparter.

Videre er alle Immediate Connect ansatte under strenge avtaler om taushetsplikt og vil ikke dele din informasjon. Vår arbeidsprosess er organisert på en måte som gjør at dine personopplysninger kun utsettes for det minimale antall personer som kreves for å oppfylle våre tjenester.

Merk at Immediate Connect kan motta forespørsler fra tredjeparter om å få tilgang til dine personopplysninger. Vi skal utvise stor forsiktighet når vi undersøker gyldigheten av slike forespørsler for å avgjøre om Immediate Connect er juridisk pålagt å respektere forespørselen og dele dine data, eller om dine personvernrettigheter oppveier forespørselen om tilgang.

Vi prioriterer personvernet til våre brukere først og fremst. Men hvis forespørselen er legitim og kommer fra et statlig organ eller en lignende myndighet, som retten, politiet og så videre, og vårt samarbeid er obligatorisk ved lov, Immediate Connect vil måtte oppfylle sine juridiske forpliktelser og overholde.

I begge tilfeller vil vi kontakte deg for å informere deg om slike forespørsler. Hvis deling av dine data er avhengig av ditt samtykke, vil vi be om det innen rimelig tid før vi deler noen av dine Personopplysninger.

Datadeling

Bortsett fra de tilfellene som er skissert ovenfor, kan ytterligere deling av personopplysninger være mulig hvis det er for å oppfylle behovene til vår virksomhet, spesielt de tekniske kravene til drift av et nettsted. Vertsselskaper og andre tredjeparter som Immediate Connect er avhengig av for driften av nettstedet, kan få lovlig tilgang til noen av dataene dine av tekniske grunner, forutsatt at personvernlovgivningen krever det.

All og all deling av personopplysninger vil bli utført i samsvar med GDPR og annen gjeldende personvernlovgivning.

Personvernrettigheter (GDPR)

Alle EU-borgere på nettet får tilgang til generelle personvernbestemmelser, ofte referert til som GDPR. Disse forskriftene gir deg rettighetene til følgende:

I tillegg har alle Immediate Connect brukere rett til å trekke tilbake sitt samtykke til vår innsamling av data i situasjoner der slik innsamling er samtykkeavhengig. Klienter kan også bestride grunnlaget for datainnsamling ut av legitim interesse vi har presentert hvis de mener at deres databeskyttelsesrettigheter oppveier grunnene Immediate Connect har presentert for nevnte datainnsamling.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine generelle personvernrettigheter (GDPR), er du velkommen til å kontakte oss via kontaktsiden på Immediate Connect-nettstedet. Vi vil prøve vårt beste for å svare deg raskt. Men vær oppmerksom på at det kan være en langsommere responstid i travle perioder med høy trafikk.

Endringer i denne policyen

Denne personvernerklæringen, sammen med alt annet innhold på Immediate Connect, kan endres. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i alt innholdet på nettstedet vårt uten forvarsel. De blir gyldige neste gang du går inn på dette nettstedet.

Brukeren er ansvarlig for å holde seg oppdatert med de nyeste versjonene av alle våre retningslinjer. Fortsatt bruk av vår nettside vil bli tolket som samtykke til alle endringene som er gjort.